Logo Pustaka Permata Ummah

Terma & Syarat
Pustaka Permata Ummah

1. Setiap produk adalah seperti perincian yang telah disediakan. Maklumat yang disediakan adalah terhad kepada maklumat asas mengenai buku dan sinopsis ringkas sahaja.

2. Gambar yang dipaparkan hanyalah sebagai gambaran produk sahaja, bukanlah represantasi produk sebenar memandangkan sebahagiannya menggunakan kaedah “mock-up”.

3. Setiap pembelian yang dibuat adalah muktamad seperti mana yang dipilih oleh pembeli. Sebarang pertukaran produk atas budibicara syarikat.

4. Pembelian yang berjaya adalah dikira sekiranya maklumat yang diberikan lengkap dan ia telah dibayar sepenuhnya. Sekiranya tidak memenuhi kedua-dua syarat ini, pembelian dikira belum berjaya dan TIDAK AKAN dihantar kepada pembeli.

5. Penghantaran hanya disediakan untuk Semenanjung Malaysia dan Sabah/Sarawak, tertakluk kepada kawasan dibawah capaian poslaju dan perkhidmatan kurier yang lain.

6. Kepuasan pelanggan adalah keutamaan kami. Sekiranya terdapat kerosakan atau kesilapan fizikal pada produk, pihak syarikat akan bertanggungjawab sepenuhnya. Proses penggantian produk akan dibuat mengikut SOP yang telah ditetapkan.

7. Sebarang promosi yang dikeluarkan oleh syarikat adalah tertakluk pada pengumuman rasmi yang dibuat. Sebarang promosi oleh pihak lain adalah tidak dikira sebagai promosi syarikat.

Shopping cart

0

No products in the cart.

×